ବାଉଁଶ ଛୁରୀ |
ବାଉଁଶ ଚୋପଷ୍ଟିକ୍ |
ବ୍ୟାନର 3
HB2503

କୁ ସ୍ଵାଗତହେଙ୍ଗିୟୁ |

ପ୍ରେମ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗ ସହିତ |

ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍, ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ, କ୍ୟାଟରିଂ, ହୋଟେଲ, ଘର ସାଜସଜ୍ଜା, ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |ଆମର କାରଖାନା BSCI ଏବଂ FSC ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି |ସେହି ସମୟରେ, ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ LFGB ଏବଂ FDA ପରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି |

ଅଧିକ ସିଖନ୍ତୁ

ଆମର ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ

ଶିଳ୍ପର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମ୍ବଳକୁ ଏକତ୍ର କର, ସମୃଦ୍ଧ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କର ଏବଂ ସମାଧାନଗୁଡିକ ପରିଚାଳନା କର |

ଆମର ଉତ୍ପାଦ

ବଗିଚା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ରୋଷେଇ ଘର, ଘର ସାମଗ୍ରୀ, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକପ୍ରିୟ ବାଉଁଶ କାଠ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ |

 • ଛୁରୀ ଛୁରୀ 1

  ବାଉଁଶ ଛୁରୀ |

 • ଫର୍କସ୍ | ଫର୍କସ୍ 1 |

  ବାଉଁଶ ଫର୍କସ୍ |

 • ଚାମଚ 1 ଚାମଚ

  ବାଉଁଶ ଚାମଚ |

 • Chopsticks1 ଚୋପଷ୍ଟିକ୍ |

  ବାଉଁଶ ଚୋପଷ୍ଟିକ୍ |

ହେଙ୍ଗ୍ୟୁ ନ୍ୟୁଜ୍ |

ଏକ ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବାଉଁଶ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର (ଡିସପୋଜେବଲ୍ ଛୁରୀ, ଫଙ୍କସ୍, ଚାମଚ) କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଙ୍ଗି ଚାଇନାରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି |